Case study: Platforma Flowbox ušetřila v provozu BAUMRUK & BAUMRUK 34 % nákladů na energie

Flowbox
5 min read
Publikováno
29.12.2023

Efektivní řízení energetických toků v provozu dokáže firmám ušetřit značnou část nákladů. Díky instalaci autonomní platformy, která sjednotila správu energetických toků ušetřil průmyslový závod BAUMRUK & BAUMRUK 40 % nákladů na osvětlení a až 86 % nákladů na topení. Celkové náklady firmy na energie se snížily o 34 % a to často díky drobným změnám. Přečtěte si, jak lze díky efektivnímu řízení platit méně, využívat dostupné zdroje a zvýšit si své ESG skóre.

Díky energetickému managementu továrna dosahuje spotřeby energie jako 2 až 3 rodinné domy

Více než 300 instalací Flowboxu najdete v rámci tzv. smart cities, sektoru real estate, ale hlavně v průmyslu. Jedním z prvním průmyslových objektů, který integroval toto komplexní řešení, je továrna BAUMRUK & BAUMRUK. Díky autonomní správě dosahují značných energetických úspor v rozmezí 20 % – 40 % a zároveň díky Flowboxu mají přehled o celé výrobě z hlediska bezpečnosti a běžného denního provozu.

„Finančních úspor Flowbox dosahuje i díky prediktivní a preventivní údržbě, a tedy prodlužování životního cyklu jednotlivých technologií. Při vhodné kombinaci softwaru, hardwaru a obsluhy může jít i o 50 % nákladů,” říká Tomáš Rendla, CEO.

Závod BAUMRUK & BAUMRUK ušetřil díky optimalizaci 34 % nákladů na energie

Česká strojírenská firma BAUMRUK & BAUMRUK s.r.o. sídlí v Chrástu u Plzně a vyrábí sériové součásti lékařských zařízení, stavebních a zemědělských strojů, které vyváží do mnoha evropských zemí.  V první fázi nasazení platformy Flowbox je zásadní monitoring toku energií (například na topení, osvětlení, ventilaci či spotřebu vody), napojení všech technologií a systému. Díky takovému měření byly v továrně odhaleny příčiny plýtvání. Těmi může být například souběžné topení a chlazení, zbytečné svícení či nevyužívání odpadního tepla.  Měření poskytlo cenné vstupy pro optimální řízení provozu a s diagnostikou strojů uměl systém výrazně zvýšit efektivitu výroby.

Majitel a výkonný ředitel společnosti Martin Baumruk vysvětluje, jak konkrétně jeho firma platformu využívá:

„S Flowboxem sledujeme lakovnu, ovládáme různé spotřebiče, od vzduchotechniky, přes ventilaci a osvětlení. Flowbox je schopen efektivně řídit zbytkové teplo ze strojů, využívá topení až jako krajní možnost. Všemi úsporami jsme dosáhli spotřeby jakou mají 2–3 rodinné domy.”

Závod začal  využívat nejlevnější dostupné zdroje energie, například přírodní světlo, větrání přes řízené světlíky a vrata nebo již zmiňované odpadní teplo. Výsledkem bylo zvýšení produkční schopnosti podniku, a to při zachování stejného počtu pracovníků. Důsledné hospodaření s energiemi přineslo působivé roční úspory ve výši 34 %. Celkové úspory mají nejen finanční, ale i ekologický rozměr.

Hlavní řídící jednotka Flowbox nahradila dílčí řídící jednotky vytápění, osvětlení, větrání a vzduchotechniky. Automatickou regulací úrovně osvětlení výrobních prostor došlo k 40 % úspoře nákladů na energie za osvětlení závodu.

Čtvrtinu plynu v celé firmě spotřebuje topení. Nahradit ho může zbytkové teplo

Mezi největší spotřebitele z pohledu energetiky patří v závodu BAUMRUK & BAUMRUK přidružené technologie jako odsávání, kompresory a motory, které běží trvale. Největší spotřebu má ale s velkými plynovými hořáky lakovna s trvalým příkonem 600 kW. Čtvrtinu nákladů na spotřebu plynu v závodě tvoří topení. Díky platformě Flowbox mohou firmy neustále hledat úspory a zároveň hospodařit se zbytkovým teplem. Závod díky využití odpadního tepla uspoří až 86 % nákladů na topení.

Důležité je také sledovat běžný provoz, včas odhalit anomální stavy ve výrobě i provozu a okamžitě je řešit, jak popisuje Martin Baumruk:

„Sledujeme i nežádoucí stavy – například máme směšovací stanici na svařovací plyny, kde je tříkomponentní svařovací plyn. Kdyby se směs špatně smíchala, například na noční směně, může to vést k velkým nákladům na zmetky a nekvalitu. Právě tyto procesy sledujeme prostřednictvím platformy Flowbox. Pokud dojde k chybě, automaticky dostaneme hlášení, víme od kdy do kdy k tomu stavu došlo a hned to řešíme.”

Drobných úspor tak může být díky efektivnímu řízení celá řada.

Investice do energetického managementu se vrátí do jednoho roku

S digitalizací provozu a energetického managementu, začali v BAUMRUK & BAUMRUK v roce 2013 právě se systémem Flowbox. Podnětem k tomu byla výstavba hlavní výrobní haly. Firma potřebovala systém, který sjednotí kompletní regulaci celé firmy. To znamená především měření a vyhodnocování procesů v provozu.

Společnost BAUMRUK & BAUMRUK se specializuje na výrobu rozličných mechanických komponentů, vyrábí  komponenty pro operační stoly, stavební stroje nebo drážní techniku. Záběr je to opravdu široký, a tomu odpovídá i rozsáhlé strojní vybavení firmy.  Každé tři roky staví v Chrástu u Plzně novou halu, každoročně instalují nové technologie, stěhují sekce a mění rozvržení provozu. I proto firma považuje za důležité mít spolehlivou integrační platformu, která dokáže změny snadno pojmout a integrovat do provozu.

Prvotní náklad na pořízení systému Flowbox se dá dobře škálovat při dopojování dalších hal či technologií a tím vznikají úspory z rozsahu. U provozu v rozsahu BAUMRUK & BAUMRUK je doba návratnosti investice maximálně kolem jednoho roku.

Jak integrovat do systému obnovitelné zdroje?

V provozu BAUMRUK & BAUMRUK aktuálně řeší instalaci nové fotovoltaické elektrárny s výkonem 650 kWp včetně bateriové úložiště o kapacitě 600 kWh. Při plném výkonu pokryje nový zdroj provoz závodu ze 100 %, provoz bude tedy soběstačný. Systém Flowbox bude všechny tyto zdroje integrovat a zároveň řídit.

„Naše představa je, že budeme energii vyrobenou z fotovoltaiky distribuovat po areálu v závislosti například na předpovědi počasí. Flowbox bude například dopoledne využívat elektrickou energii pro vytápění lakovny s předpokladem, že odpoledne dobije baterii, zároveň bude sledovat vývoj spotových cen na burze a podle toho se bude řídit, zda budeme v noci baterie nabíjet nebo budeme brát levnou energii ze sítě. Kapacitu baterie si ponecháme na ranní špičku, v době, kdy ještě nesvítí slunce, ale je vysoká spotřeba,” vysvětluje Martin Baumruk.

S čím může ve firmě pomoci platforma Flowbox?

Veškeré technologie, které energie vyrábějí a spotřebovávají, ať  jde o elektřinu, plyn, vodu, teplo nebo například speciální plyny, integruje Flowbox do jednoho prostředí a zajišťuje jejich vzájemnou komunikaci a interakci. Topení, klimatizace, světlo, vzduchotechnika, nabíjecí stanice, výrobní technologie, FVE, tepelná čerpadla, bateriová úložiště a další technologie umí plně napojit a řídit.

Ve své nejvyšší verzi se jedná o autonomní ekosystém, který dokáže efektivně spravovat řídit veškeré toky, zajistit jejich efektivitu a nahradit tak lidskou práci i eliminovat její chybovost. Což je ve velkých závodech nebo budovách nedocenitelné, nejen z finančního, ale i bezpečnostního hlediska.

Platforma Flowbox je plně digitální a přihlásit se do ní lze odkudkoliv přes mobilní telefon či počítač. Přístup může mít kdokoliv z týmu a sledovat ty části, které potřebuje ke své agendě.

Více o Flowboxu na webu↗

Zdroj: csrd.cz

Kliknutím na tlačítko "Přijmout" souhlasíte s ukládáním souborů cookie do vašeho zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy používání webu a podpory našich marketingových aktivit. Další informace naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.